A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Inschrijven Gezondheidscentrum Ommoord

Wilt u zo vriendelijk zijn alle gevraagde gegevens in te vullen. Onvolledige formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.

Naam

Geslacht

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-Mail

Zorgverzekeraar

UZOVI

Polisnummer

BSN-nummer

Naam vorige Huisarts

Telefoonnummer

Apotheek

Huisarts

Ingangsdatum

Datum

Wilt u dit formulier samen met een kopie van uw polisblad en verzekeringspasje inleveren bij de assistente van uw nieuwe huisarts>

Wet op de identificatieplicht
In verband met de juiste registratie van uw BSN-nummer zijn wij verplicht bij inschrijving uw identiteit te controleren. Wilt u bij het inleveren van dit inschrfijfformulier een geldig identiteitsbewijs gereed houden.

Privacy
Bij contact met de huisartsenpost kan de zorgverlener uw medische patiƫntengegevens via een beveiligde elektronische verbinding inzien. De dienstapotheek kan uitsluitend uw medicijngebruik inzien. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aan ons doorgeven.