A A

Online afspraken maken

Online afspraken maken is alleen mogelijk bij uw eigen huisarts, bij de eigen praktijkondersteuner somatiek (POH-S) voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • Een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Aanmelden

Patiëntenstop
Onze huisartsenpraktijk heeft op dit moment helaas een patiëntenstop.
Alleen bij gezinsuitbreiding of familiehereniging van al ingeschreven families wordt hier op een uitzondering gemaakt.

Aanmelden

Mensen woonachtig in Ommoord kunnen zich aanmelden als nieuwe patiënt.

Zij die buiten de wijk Ommoord wonen en zich willen aanmelden, moeten hierover eerst overleggen met een assistente, die het aan een arts zal voorleggen.

Indien u zich wilt aanmelden bij ons gezondheidscentrum kunt u zich inschrijven door het inschrijfformulier hier te downloaden en af te geven bij de balie van ons gezondheidscentrum. De assistente zal vervolgens bekijken of er bij de voorkeursarts nog ruimte is en uw gegevens opnemen in ons systeem.

In het nieuwe zorgstelsel (1 januari 2006) is het voor ons noodzakelijk juiste verzekeringsgegevens van u te registreren. Neemt u bij inschrijving dan uw identiteitsbewijs, recente verzekeringspasjes of polisbladen mee. U moet zelf aanwezig zijn bij uw inschrijving.

Van belang is dat u zelf bij de huidige huisarts uw medisch dossier opvraagt, zonder uw toestemming zal de huisarts uw medisch dossier niet aan ons overdragen. Voor de juiste medische zorg is het belangrijk uw medische voorgeschiedenis te hebben.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens dit tijdig aan ons door te geven.