A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Overleg & privacy

De medewerkers van het gezondheidscentrum hebben toegang tot zeer persoonlijke gegevens van de patiënten. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. De privacy van de patiënt moet immers worden beschermd. Daarom hebben alle medewerkers van het gezondheidscentrum een zwijgplicht: hun beroepsgeheim. Om ook in overlegsituaties de privacy van de patiënt te garanderen, zijn tussen hulpverleners onderling afspraken gemaakt. Ieder teamlid is verplicht naar derden te zwijgen over informatie die in overlegsituaties vertrouwelijk is meegedeeld.

Voor uitgebreide informatie klik hier.