A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisregels

Zo gaan we met elkaar om in het gezondheidscentrum

Wij vinden het belangrijk dat u zich in ons gezondheidscentrum zo prettig mogelijk voelt. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld, gebaseerd op algemeen aanvaarde omgangsvormen. Wij vragen u kennis te nemen van deze huisregels en u hieraan te houden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

– In het gezondheidscentrum gaat iedereen respectvol met elkaar om.

Wanneer u een afspraak heeft;

o        U kunt plaats nemen in de wachtkamer.  Meldt u aan de balie, wanneer u niet wordt opgeroepen en/of (te) lang moet wachten.

o        Kom op tijd voor uw afspraak.

o        Als u te laat bent voor uw afspraak, meldt u zich dan even bij de balie. Er kan u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken.

o        Als u verhinderd bent, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van uw afspraak door. Dan kunnen wij in die tijd een afspraak met een ander een patiënt maken.

o        Wanneer u niet op een afspraak komt en u niet hebt afgemeld, dan wordt deze afspraak in rekening gebracht. Dit kost u 10 euro.  N.B. Deze rekening wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed!

Een mobiele telefoon is vaak heel gemakkelijk en nuttig. Gebruik ervan kan door  anderen echter ook als storend worden ervaren. Daarom willen wij u vragen uw
mobiele telefoon binnen het gezondheidscentrum niet voor telefoongesprekken te   gebruiken.

Wij maken u erop attent, dat bij een doorverwijzing naar de eerste hulp, specialist of andere hulpverlener uw zorgverzekeraar kosten in rekening kan brengen in het kader
van uw eigen risico. Ons centrum is niet aansprakelijk voor die kosten.

Wij doen er alles aan zorgvuldig te werk te gaan. Mocht er toch tijdens of door de behandeling schade ontstaan aan uw eigendom, bv. kleding, dan kunnen wij u deze
schade helaas niet vergoeden.

– Bezoekers die onder invloed van alcohol of drugs zijn of anderszins storend gedrag vertonen, kunnen wij de toegang ontzeggen.

– Medewerkers schakelen altijd de politie in

o        als iemand bedreigingen uit of lichamelijk geweld gebruikt

o        bij diefstal of bewuste vernieling van eigendommen van patiënten, het gezondheidscentrum of haar medewerkers

Hartelijk dank voor uw medewerking.